پای صحبت

گفتگوی دکتر ادوین صالح با دکتر هیو راس
بمناست افتتاح شبکه دوم آی سی نت
WWW.ICNET.COM
موضوع مصائب و مشکلات جامعه مسلمانان که به مسیحیت می گروند
برنامه گفتگو با دکتر براکستون هانتر ریاست دانشکده الهیات ترینیتی امریکا با دکتر ادوین صالح
مدیر شبکه تلویزیونی مسیحی آی سی نت و رئیس دانشکده الهیات فارسی زبان ترینیتی
www.icnet.tv
دکتر ادوین صالح مدیر شبکه ( آی سی نت ) نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا

© 2023 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3