پخش زنده

اعلانات

جدیدترین ویدیوها

قبلی 1 of 88 بعدی
ویدوی سه بعدی خیمه اجتماع بهمراه توضیح آن
و تماس های شما و پاسخ به سوالات کتاب مقدسی شما
www.icnet.tv
همراه با الهام و دکتر ادوین صالح
پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما
و تماس های شما بینندگان با برنامه
www.icnet.tv
قسمت 19 از فصل دوم
بهمراه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
خرافات آلودکی های روحانی و خوابها و رویاها
قسمت 5
همراه با خواهر ندا دستیار شبان کلیسای بر صخره و دکتر ادوین صالح
www.icnet.com
نمایش فیلم کوتاه / نان و تلویزیون
بهمراه سوالات کتاب مقدسی شما
www.icnet.tv
همراه با الهام و دکتر ادوین صالح

پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما

و تماس های شما بینندگان با برنامه
www.icnet.tv
قسمت 18 از فصل دوم
بهمراه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
خرافات آلودکی های روحانی و خوابها و رویاها
قسمت 4
همراه با خواهر ندا دستیار شبان کلیسای بر صخره و دکتر ادوین صالح
www.icnet.com
قبلی 1 of 88 بعدی

مجموعه‌های پیشنهادی


© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3