پخش زنده

اعلانات

جدیدترین ویدیوها

قبلی 1 of 91 بعدی
قسمت 25 از فصل دوم کتاب شکست سکوت
بهمراه دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
نیم نگاه به فیلم سینمایی فهرست شیندلر- چه درسی در آن است
سوالات شما
www.icnet.tv
همراه با الهام و دکتر ادوین صالح
پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما
و تماس های شما بینندگان با برنامه
www.icnet.tv
قسمت 24 از فصل دوم کتاب شکست سکوت
بهمراه دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
تماس های شما و پاسخ به سوالات کتاب مقدسی شما
www.icnet.tv
همراه با الهام و دکتر ادوین صالح
پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما
و تماس های شما بینندگان با برنامه
www.icnet.tv
قسمت 23 از فصل دوم کتاب شکست سکوت
بهمراه دکتر فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
قبلی 1 of 91 بعدی

مجموعه‌های پیشنهادی


© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3