من و شما

ویدوی سه بعدی خیمه اجتماع بهمراه توضیح آن
و تماس های شما و پاسخ به سوالات کتاب مقدسی شما
www.icnet.tv
نمایش فیلم کوتاه / نان و تلویزیون
بهمراه سوالات کتاب مقدسی شما
www.icnet.tv
در این برنامه نمایش دو ویدیو در مورد قضاوت کردن
و پاسخ به سوالات شما
www.icnet.tv
در برنامه این هفته خواندن سرود کتاب مقدس توسط یک چوپان کوک در ایران
رقص شاد و معروف کودکان آفریقایی با موزیک اورشلیم
www.icnet.tv
بزرگداشت زنده یاد کشیش داوود توماس و پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما بینندگان
www.icnet.tv
درس های زنگی در یک متن نوشته

سوالات شما بینندگان با برنامه
همراه با دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
بخش هایی دینی و آموزنده از فیلم سینمایی بن هور
سوالات شما بینندگان با برنامه
همراه با دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
وزن یک لیوان اب چقدر است؟
سوالات شما بینندگان با برنامه
همراه با دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv

© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3