مباحث تعلیمی

موعظه دکتر ادوین صالح در کلیسای آلفا و امگا هامبورگ آلمان
بیست و دوم آگوست 2021
WWW.ICNET.TV
سخنران ؛ ادوین صالح دکترای الهیات مسیحی
آی سی نت / نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
دعای یعبیص
اول تواریخ فصل چهارم آیه 9 و 10
سخنران؛ مدرس الهیات مسیحی دکتر ادوین صالح
کلیسای آلفا و امگا / برمن / آلمان نهم نوامبر 2019
معرفی کتاب « پسران قورح »
نوشته دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
نگاهی گذرا به درک درست کتاب مقدس
سخنران : دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
مدرس الهیات مسیحی
ادوین صالح
www.icnet.tv
اراده خدا
سخنران: فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو
www.icnet.tv
سمینار شبکه تلویزیونی icnet
سخنران : مارتا مسروری شبان کلیسای پیروزی آتلانتا
با همیاری کلیسای فارسی زبان پیروزی درآتلانتا
www.icnet.tv

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3