دیدن چهره خدا

سخنران : ادوین صالح
کلیسای آلفا و اومگا - هامبورگ آلمان 2016
مدیر شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv
سخنران : ادوین صالح
کلیسای آلفا و اومگا - هامبورگ آلمان 2016
مدیر شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا
www.icnet.tv

© 2024 ICnet tv All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3