پخش زنده

اعلانات

جدیدترین ویدیوها

قبلی 1 of 86 بعدی
درس های زنگی در یک متن نوشته

سوالات شما بینندگان با برنامه
همراه با دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
همراه با الهام و دکتر ادوین صالح

پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما

و تماس های شما بینندگان با برنامه
www.icnet.tv
قسمت چهاردهم
بهمراه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
بخش هایی دینی و آموزنده از فیلم سینمایی بن هور
سوالات شما بینندگان با برنامه
همراه با دکتر ادوین صالح مدرس الهیات مسیحی
www.icnet.tv
همراه با الهام و دکتر ادوین صالح
پاسخ به سوالات کتاب مقدس شما
www.icnet.tv
قسمت سیزدهم
بهمراه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
- استرس و افسردگی

همراه با ندا دستیار شبان کلیسای بر صخره و دکتر ادوین صالح
www.icnet.com
سوالات و تماسهای شما بینندگان - استرس و افسردگی
همراه با ندا دستیار شبان کلیسای بر صخره و دکتر ادوین صالح
www.icnet.com
قبلی 1 of 86 بعدی

مجموعه‌های پیشنهادی


© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3