چشم انداز

/برنامه زنده چشم انداز / خواهر ندا و دکتر ادوین صالح/ سه شنبه 12 ژانویه 2021
www.icnet.tv
برنامه زنده چشم انداز با خواهر ندا
موضوع این برنامه: جهان در سالی که گذشت / کرونا .سقوط هواپیمای اوکراینی و
تماسهای شما
www.icnet.tv
برنامه زنده چشم انداز با خواهر ندا
موضوع این برنامه: جهان در سالی که گذشت
www.icnet.tv
برنامه چشم انداز / ویژه کریسمس 2020 / سه شنبه 22 دسامبر
گفتگوی خواهر ندا با دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
برنامه زنده چشم انداز با اجرای خواهر ندا
موضوع این برنامه: کریسمس و تولد منجی
www.icnet.tv
برنامه زنده چشم انداز با اجرای خواهر ندا
موضوع این برنامه: دانشکده الهیات ترینیتی
www.icnet.tv
برنامه زنده چشم انداز با اجرای خواهر ندا
موضوع این برنامه: معرفی و اهداف این برنامه
www.icnet.tv

© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3