خدمت ما

شبکه تلویزیونی ۲۴ ساعته مسیحی آی سی نت ثمره رویای جمعی از خادمین خداوند است.
رویایی برای آموزش کتاب مقدس و رساندن پیام خوش انجیل به تمامی مسیحیان فارسی زبان در سراسر جهان ، که سرانجام در سال ۲۰۱۴ میلادی به تحقق پیوست.

هدف ما

هدف این شبکه، آموزش بنیادی، عمیق وصحیح کتاب مقدس و درسهای مختلف آن، برای نوایمانان، ایمانداران پیشرفته تر در دروس الهیلتی و خادمین است که آگاهی و درک روحانی خودشان را کاملتر کنند.
شناخت عمیق تر خداوند و ثمرات ایمان با کمک روح القدس، باعث تبدیل شما عزیزان به ایمانداری امین و نیکو و آماده برای بازگشت خداوند ما عیسی مسیح میشود.
شعاراصلی این شبکه « تجهیز ایمانداران برای بازگشت مسیح » میباشد و آرزوی ما برای شما این است که قادر باشیم در راستای تحقق این امر به شما، با تولید برنامه های مختلف، کمکی کرده باشیم.

اعتقاد ما

قانون ایمان نیقیه

ما ایمان داریم به خدای واحد
پدر قادر مطلق
خالق آسمان و زمین
و همۀ چیزهای دیدنی و نادیدنی

ما ایمان داریم به یک خداوند، عیسی مسیح
پسر یگانۀ خدا
مولود جاودانی از پدر
خدا از خدا
نور از نور
خدای حقیقی از خدای حقیقی
که مولود است و مخلوق نی
و او را با پدر یک ذات است

بوسیلۀ او همه چیز وجود یافت.
و او به خاطر ما آدمیان
و برای نجات ما از آسمان نزول کرد
و به قدرت روحالقدس
از مریم باکره متولد شده، بشر گردید
و به خاطر ما، در حومت پنطیوس پیلاطس
مصلوب شد، رنج کشیده، مُرد، و مدفون گشت
در روز سوم از مردگان برخاسته
کتب مقدسه را به انجام رسانید
و به آسمان صعود نموده
به دست راست پدر نشسته است
بار دیگر با جلال میآید
تا زندگان و مردگان را داوری نماید
و ملکوت او را انتها نخواهد بود

ما ایمان داریم به روحالقدس
خداوند و بخشندۀ حیات
که از پدر و پسر صادر میشود
و با پدر و پسر او را عبادت و تمجید میباید کرد
او بوسیلۀ انبیا تکلم کرده است
ما ایمان داریم به کلیسای واحد جامع مقدس رسولان
و به یک تعمید برای آمرزش گناهان معتقدیم
و قیامت مردگان و حیات عالم آینده را انتظار میکشیم

آمین

ویدیوهای دیگر
خط فاصله بر روی سنگ قبر و پاسخ به سوالات شما بینندگان
پانزدهم ژانویه 2021
www.icnet.tv
قسمت اول / چهارشنبه 13 ژانویه 2021
بهمراه فرد صالح شبان کلیسای بر صخره در تورنتو و دکتر ادوین صالح
www.icnet.tv
/برنامه زنده چشم انداز / خواهر ندا و دکتر ادوین صالح/ سه شنبه 12 ژانویه 2021
www.icnet.tv
خاک ایران و پاسخ به سوالات شما بینندگان
هشتم ژانویه 2021
www.icnet.tv
آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟
برنامه 1001 سوال / با خواهر الهام / هفتم ژانویه 2010
www.icnet.tv
برنامه زنده کلیسای شما - 6 ژانویه 2012
www.icnet.tv

© 2021 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3