خدمت ما

شبکه تلویزیونی ۲۴ ساعته مسیحی آی سی نت ثمره رویای جمعی از خادمین خداوند است.
رویایی برای آموزش کتاب مقدس و رساندن پیام خوش انجیل به تمامی مسیحیان فارسی زبان در سراسر جهان ، که سرانجام در سال ۲۰۱۴ میلادی به تحقق پیوست.

هدف ما

هدف این شبکه، آموزش بنیادی، عمیق وصحیح کتاب مقدس و درسهای مختلف آن، برای نوایمانان، ایمانداران پیشرفته تر در دروس الهیلتی و خادمین است که آگاهی و درک روحانی خودشان را کاملتر کنند.
شناخت عمیق تر خداوند و ثمرات ایمان با کمک روح القدس، باعث تبدیل شما عزیزان به ایمانداری امین و نیکو و آماده برای بازگشت خداوند ما عیسی مسیح میشود.
شعاراصلی این شبکه « تجهیز ایمانداران برای بازگشت مسیح » میباشد و آرزوی ما برای شما این است که قادر باشیم در راستای تحقق این امر به شما، با تولید برنامه های مختلف، کمکی کرده باشیم.

اعتقاد ما

قانون ایمان نیقیه

ما ایمان داریم به خدای واحد
پدر قادر مطلق
خالق آسمان و زمین
و همۀ چیزهای دیدنی و نادیدنی

ما ایمان داریم به یک خداوند، عیسی مسیح
پسر یگانۀ خدا
مولود جاودانی از پدر
خدا از خدا
نور از نور
خدای حقیقی از خدای حقیقی
که مولود است و مخلوق نی
و او را با پدر یک ذات است

بوسیلۀ او همه چیز وجود یافت.
و او به خاطر ما آدمیان
و برای نجات ما از آسمان نزول کرد
و به قدرت روحالقدس
از مریم باکره متولد شده، بشر گردید
و به خاطر ما، در حومت پنطیوس پیلاطس
مصلوب شد، رنج کشیده، مُرد، و مدفون گشت
در روز سوم از مردگان برخاسته
کتب مقدسه را به انجام رسانید
و به آسمان صعود نموده
به دست راست پدر نشسته است
بار دیگر با جلال میآید
تا زندگان و مردگان را داوری نماید
و ملکوت او را انتها نخواهد بود

ما ایمان داریم به روحالقدس
خداوند و بخشندۀ حیات
که از پدر و پسر صادر میشود
و با پدر و پسر او را عبادت و تمجید میباید کرد
او بوسیلۀ انبیا تکلم کرده است
ما ایمان داریم به کلیسای واحد جامع مقدس رسولان
و به یک تعمید برای آمرزش گناهان معتقدیم
و قیامت مردگان و حیات عالم آینده را انتظار میکشیم

آمین

ویدیوهای دیگر
موضوع مصائب و مشکلات جامعه مسلمانان که به مسیحیت می گروند
برنامه گفتگو با دکتر براکستون هانتر ریاست دانشکده الهیات ترینیتی امریکا با دکتر ادوین صالح
مدیر شبکه تلویزیونی مسیحی آی سی نت و رئیس دانشکده الهیات فارسی زبان ترینیتی
www.icnet.tv
ویژه برنامه تلویزیونی مشارکت مسیحیان فارسی زبان کلیسای بر صخره - تورنتو

اجرا دکتر ادوین صالح /
میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورننو و نویسنده کتاب شکست سکوت
www.icnet.tv
برنامه زنده ( من و شما) برنامه بیست ودوم

تماس شما بینندگان با برنامه
نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا ICnet
www.icnet.tv
مجموعه آموزشی و تعلیم ی هفت شخصیت برجسته کتاب پیدایش/ اسحاق

معلم کلام ادوین صالح دکترای الهیات مسیحی
برنامه زنده ( من و شما) برنامه بیست ویکم

تماس شما بینندگان با برنامه
تلویزیونی مسیحیان ایران ICnet
ویژه برنامه تلویزیونی مشارکت مسیحیان فارسی زبان کلیسای بر صخره - تورنتو
اجرا دکتر ادوین صالح /
میهمان برنامه فرد صالح شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورننو و نویسنده کتاب شکست سکوت

© 2020 iCNET All Rights Reserved.

YAHSAT (MonacoSat) Frq: 10887 Pol: Vertical S/R: 27500 FEC: 2/3